Main Content

getPreDescriptionString

类: matlab.unittest.diagnostics.ConstraintDiagnostic
包: matlab.unittest.diagnostics

返回在描述之前要显示的文本

语法

str = getPreDescriptionString(constDiag)

说明

str = getPreDescriptionString(constDiag) 返回在描述之前要显示的文本。可以覆盖此方法,以在显示 ConstraintDiagnosticDescription 属性之前插入字符向量。此文本的位置与 Description 属性绑定在一起。不能保证它与其他字段的相对位置。

输入参数

constDiag

matlab.unittest.diagnostics.ConstraintDiagnostic 实例。