Main Content

文件压缩

Zip 文件和 tar 文件;文件压缩和解压缩

函数

zip将文件压缩到 zip 文件中
unzip提取 zip 文件的内容
gzip将文件压缩到 GNU zip 文件中
gunzip提取 GNU zip 文件的内容
tar将文件压缩到 tar 文件中
untar提取 tar 文件的内容

主题